Omställning

Trygghetsfonden TSL är omställningsorganisationen för kollektivanställda i den privata sektorn och erbjuder ett omställningsstöd vid uppsägning och varsel. Målet med omställningsstödet är att den som är varslad eller uppsagd ska få hjälp för att så snabbt som möjligt få ett nytt jobb.

TSL bildades 2004 genom att Svenskt Näringsliv och LO slöt ett avtal om en kollektivavtalad omställningsförsäkring. Försäkringen förvaltas av Trygghetsfonden och uppdragen utförs av samarbetspartners. 

TSL har från och med 1 november 2017 en ny verksamhetsmodell som innebär att förutom jobbcoaching erbjuds kortare yrkesinriktade utbildnings och valideringstjänster för uppsagda som omfattas av TSL:s stöd. Utbildning/validering kommer erbjudas utifrån individuella behov om det kommer ge förstärkta möjligheter till att få ett nytt jobb.

JENSEN work är en av TSL´s leverantörer för utbildningar/valideringar inom följande områden:

– Reception/ telefonist, grundutbildning
– Ekonomiadministration
– Löneadministration 

Vi erbjuder utbildningarna/valideringarna i Stockholm, Linköping och Västerås.

För en mer information kring uppdraget hänvisar vi till att besöka www.tsl.se.