Hoppa till huvudinnehåll

Karriärcoaching

Din väg till nya steg i karriären!

Läs mer


Genom JENSEN karriärcoaching får du möjlighet att kartlägga vem du är, vad du vill och hur du ska ta dig dit.

Alla våra uppdrag skräddarsys efter dig och vi börjar alltid med ett första kostnadsfritt samtal där vi ser över hur vi på bästa sätt kan hjälpa just dig. Vårt karriärutvecklingsprogram passar dig som t ex:

- Vill komma vidare i arbetslivet men vet inte till vad eller hur det ska gå till.
- Upplever att du behöver en förändring men vet inte vad.
- Vill få ökad medvetenhet om vem du är, vad du faktiskt vill och vad som är viktigt för dig.
- Hitta ny motivation, inspiration och nya möjligheter på din nuvarande arbetsplats.
- Vet vad du vill men behöver hjälp med att skapa en plan och/eller få stöttning på vägen.
- Vill gå från medarbetare till chef.
- Vill bygga ett starkare personligt varumärke och bli bättre på att marknadsföra dig.
- Vill bli bättre och mer effektiv i ditt jobbsökande.
- Vill skapa en balans mellan jobb, fritid och livet i sin helhet.
- Vill bli mer konkurrenskraftig i intervjusituationer, i dina ansökningar och i ditt nätverkande.
- Vill bygga självkänsla och självförtroende i arbetslivet.


Varför karriärcoachingprogram?

Att skapa sin karriär handlar om att hitta vilken utveckling som är rätt för dig. Att ta steg i karriären innebär inte per automatik att ta steg uppåt, att bli chef, att få högre lön utan handlar om att ta steg som gör att du utvecklas och formar ditt liv och arbetsliv så som du vill ha det.

Vi lever i en snabb förändringstakt vilket innebär att vi behöver reflektera över vår egen utveckling, vilka våra specifika kompetenser är, hur vi vill och kan utvecklas, vilka mål vi har och hur vi ska ta oss dit.

Genom att investera i sig själv kan man lättare skapa en tillvaro som man har kontroll över, är nöjd med och det blir därmed också tydligare för andra vem man är och var man är påväg.

Genom ett karriärcoachingprogram tydliggör du för dig själv vem du är, vad du vill och hur du ska ta dig dit. Det är en process som innefattar mycket reflektion kring vad du står för, vad som är viktigt för dig och vad du kan göra för att skapa förändringar som är positiva för dig.

Karriärcoachingprogram

Våra karriärcoachingprogram är uppbyggda kring 5 huvuddelar med underliggande moduler. I varje modul ingår samtalsämnen, reflektionsövningar och andra övningar kring modulens tema.

Ett fullständigt program innehåller alla 5 moduler med underliggande delar men upplägget kan anpassas efter ditt behov och dina mål. Kanske har du behov av att djupdyka inom en viss modul och andra inte. Givetvis ger ett fullständigt program en större helhet och ett större djup än endast delar av programmet. Tillsammans med din coach kommer ni fram till vilka moduler och delar som är aktuella för just dig.


JENSEN-modellen

Modul 1: Inre kartläggning
Våra karriärutvecklingsprogram är utformade till att du först och främst ska skapa dig en bild av vem du varit, vem du är nu och vem du vill vara framöver. Vi kartlägger dig som person för att hitta rätt väg för dig.

Vi kartlägger hur ditt arbetsliv hittills har sett ut och hur ditt nuläge är, hur det kommer sig att du vill ha en förändring i arbetslivet. Vad det är som är den huvudsakliga frågan för dig och därigenom gör en plan för hur vi ska hitta svaret på den.

Modul 2: Yttre kartläggning
När den inre kartläggningen är klar och du vill gå vidare i programmet övergår vi till den yttre kartläggningen som innefattar b la omvärldsanalys, nätverk, aktuella tjänster och branscher. Detta steg i kartläggningen har som mål att se olika alternativ för dig att få utlopp för det vi kommit fram till att du vill.

Modul 3: Handlingsplan
Den tredje och sista delen i kartläggningen handlar om att skapa en handlingsplan över vad som praktiskt behöver göras för att kunna ta nästa steg. Det kan handla om allt ifrån ansökningshandlingar till strategier för att öka ditt nätverk eller vilka hinder du behöver fortsätta jobba med inom dig själv för att komma vidare.

Modul 4: Coaching
När man gör förändringar och tar steg framåt kan man behöva någon som “hejar på” och stöttar en längs vägen för att planen verkligen ska genomföras. Finns behov av uppföljningssamtal erbjuder vi det utefter behov med den regelbundenhet som du önskar och kommer fram till med din coach.

Modul 5: Uppföljning/Utvärdering
För oss är det otroligt viktigt att du har en upplevelse att du fått hjälp när du varit hos oss. Därför gör vi alltid uppföljning efter en tid för att höra hur det gått för dig samt för dig att fylla i en utvärdering.

Så här går det till

Karriärcoachingprogrammet är baserat på individuella möten med en coach och olika steg beroende på var du befinner dig, vad du har för behov och mål med programmet. Anledningarna till att man vill ha en förändring i arbetslivet är olika och därför skräddarsys alltid upplägget utefter dig, dina förutsättningar och behov.

Processen kräver en hel del reflektion så vi föredrar att du investerar några månader för att göra en gedigen kartläggning och reflektionsarbete kring din karriärutveckling.

Är du nyfiken på om karriärutvecklingsprogrammet är något för dig, ta kontakt med oss för ett första kostnadsfritt samtal där vi ser över var du står just nu och beskriver ett upplägg som skulle kunna passa dig.

Vill du sedan gå vidare med programmet bokar du in samtal med din coach utefter det upplägg som ni tillsammans kommit fram till. Det går att göra programmet på distans men vi föredrar att det görs genom fysiska möten.

Både kortare och längre upplägg är möjliga utifrån mål och behov. Alla coacher har tystnadsplikt.

Priser
Uppstartssamtalet är alltid kostnadsfritt och utifrån det upplägg som sedan görs tillkommer antinget ett timarvode eller ett paketpris beroende av antalet möten som upplägget innehåller.


Coaching

JENSEN modellen är baserad på coaching som är en metod baserad på övertygelsen om att du sitter på alla svar och det gäller bara att plocka fram dem. Din coach blir din samtalspartner som genom frågor medvetandegör för dig vem du är, vad som är viktigt för dig, var du vill och på vilket sätt just du kan ta dig dit.

Vad karriärcoachingprogrammet inte innehåller:
Karriärcoachingprogrammet innehåller inte rådgivning, du kommer inte få råd kring vilka beslut du ska ta i ditt arbetsliv, ansvaret för beslut i ditt liv är dina. Din coach sitter inte med svaren på vad som gäller för just din bransch och har inga expertkunskaper inom precis ditt område.

Coachen är expert på processen att ta sig till ett nytt arbete eller en förbättrad arbetssituation. Genom att coachen ställer rätt frågor kommer du att reflektera över dig och hitta svaren på vem du är, vad du vill och behöver samt hur du ska ta dig dit.

JENSENS karriärcoacher

Din karriärcoach är din personliga samtalspartner. Alla coacher på JENSEN är certifierade eller diplomerade coacher med utbildning och erfarenhet av att ha arbetat med människor i förändring från flera yrken och branscher.

Karriärcoachernas expertkunskaper är att coacha och vägleda dig från nutid och framåt och att kartlägga vem du är som person och utröna vilka utvecklingsområden som kan vara aktuella för just dig. Alla coacher arbetar under tystnadsplikt.


Hör av dig direkt till oss om du vill veta mer: info@jensenwork.se

Välkommen till JENSEN karriärcoaching!

Karriär på JENSEN

Har du höga ambitioner och ett starkt engagemang för människors utveckling? Bli en del av ett innovativt företag som arbetar mot att vara Sveriges bästa utbildningsföretag.
   jobba med oss