Ett bättre personligt brev!

 

  • Gör ditt personliga brev med samma typsnitt och layout som ditt CV. Tänk på att de ska matcha varandra för att bilda en helhet i dina ansökningshandlingar.
  • Ha även samma foto på ditt personliga brev som på ditt CV.
  • Dina kontaktuppgifter skriver du i brevets sidhuvud. Var noga med att dina kontaktuppgifter är uppdaterade. Viktigt: din e-postadress ska innehålla ditt namn.
  • I sidhuvudet skriver du även datum, namnet på tjänsten du söker, eller om det finns ett referensnummer.
  • Skriv alltid om ditt personliga brev så det är anpassat efter just den tjänst du söker.

Inledning
Inled ditt personliga brev med en intresseväckande rubrik där du fångar arbetsgivarens uppmärksamhet. De första meningarna i brevet är de viktigaste - arbetsgivaren ska vilja läsa mer om dig. Meningen kan innehålla det du är bra på, dina mål eller det som utmärker dig på ett positivt sätt. Försök att formulera vad du kan i förhållande till arbetet du söker och varför du är lämplig för det.

Innehåll
Ha hela tiden det aktuella arbetet i fokus när du skriver ditt brev och gör tydliga kopplingar till dina egna erfarenheter och vad du kan. Matcha arbetsuppgifter med erfarenheter från din utbildning, praktik eller annan arbetslivserfarenhet. Beskriv dina personliga egenskaper med hjälp av praktiska exempel. Du ska övertyga arbetsgivaren om att du är rätt person för tjänsten.

Svara på frågorna:
- Varför vill du arbeta på just detta företag?
- Vad kan du bidra med till verksamheten?
- Hur passar dina egenskaper/erfarenheter de kriterier de eftersöker?
- Varför ska de anställa just dig?

Glöm inte bort att det är ett arbete du söker men låt gärna din personlighet genomsyra brevet. Men kom ihåg - ett personligt brev är inte "personligt". En potentiell arbetsgivare är inte intresserad av campingsemestrar och hundar utan vill veta vad du kan bidra med till verksamheten.

Skriv ett nytt brev till varje tjänst du söker och till sist - lycka till!