Vanliga intervjufrågor

Exempel på frågor vid en jobbintervju

 • Berätta lite om dig själv?
 • Varför vill du börja arbeta hos oss?
 • Varför vill du ha just denna befattning?
 • Beskriv vad du har gjort i dina tidigare arbeten?
 • Vad är viktigt för att du ska trivas på en arbetsplats?
 • Varför slutade du hos din tidigare arbetsgivare?
 • Hur kom det sig att du hamnade i detta yrke?
 • Det finns en tid som du inte har jobbat, varför då och vad gjorde du istället?
   
 • Vilken typ av arbetsuppgifter trivs du bäst med?
 • Vilken typ av arbetsuppgifter trivs du minst med?
 • Kan du berätta om en situation i ditt arbetsliv då du lyckats väldigt bra?
 • Hur ska en bra chef vara?
 • Är du flexibel, på vilket sätt?
 • Vad innebär kreativitet för dig?
 • Vad tror du att dina referenser säger om dig och varför har du valt dem?
   
 • Kan du ange tre positiva egenskaper som du har?
 • Kan du ange en negativ egenskap som du har?
 • Kan du ge exempel på något som bevisar att du har dessa egenskaper?
 • Kan du berätta om ett projekt du lyckats med?
 • Hur skulle du beskriva dig själv som person?
 • Hur hanterar du stress?
 • Ge exempel på hur du hanterat stress i en utsatt situation på en arbetsplats?
 • Vilken roll tar du i en grupp?
 • Har du haft svårt att samarbeta med någon och i så fall varför?
   
 • Vad kan du bidra med till vårt företag?
 • Hur har din sjukfrånvaro sett ut på tidigare arbetsplatser?
 • Var ser du dig själv yrkesmässigt om fem år?
 • Hur skulle dina tidigare kollegor beskriva dig?
 • Var hämtar du din energi?
 • Vad är din drivkraft?
   
 • Känner du till våra värderingar?
 • Vilka värderingar är viktiga för dig?
 • Vad har du för löneanspråk?
 • Hur skulle du vilja beskriva den ideala arbetsplatsen?
 • Följ upp din intervju med exempelvis ett kort mail där du tackar för ett trevligt möte.
 • Återigen får du nej, be att de behåller dina uppgifter om det dyker upp något passande arbete i framtiden.