Hög kvalitet och nöjda kunder

Vi arbetar hårt för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet. I regelbundna enkäter ger vi dig möjlighet att framföra dina synpunkter och förslag på vad vi kan göra ännu bättre. När våra deltagare utvärderar sitt helhetsintryck av genomförda kurser på JENSEN work ger de omdömet 4,3 på en 5-gradig skala.

Även våra utbildare utvärderas kontinuerligt för att säkerställa högsta möjliga kvalitet i undervisningen. När deltagarna utvärderar dessa ger de omdömet 4,7 på en 5-gradig skala. 94% skulle rekommendera JENSEN work. Det ser vi som ett bra betyg på att vi bedriver undervisning med hög kvalitet!