Om JENSEN work

JENSEN work erbjuder högkvalitativa tjänster inom karriär, arbetsmarknad och arbetsmarknadsinriktade utbildningar runt om i Sverige.

Hos oss arbetar personer som har lång och bred erfarenhet från arbetsmarknaden, karriär- och rekryteringsfrågor och olika insatser i samarbete med privata aktörer i näringslivet, Försäkringskassa och Arbetsförmedling.

Sedan 2009 har vi hjälpt personer till nytt jobb eller studier genom vår arbetsmetodik “Träning för verkligheten” som genomsyrar all JENSENS verksamhet. I korthet handlar det om att arbeta med och utveckla de färdigheter och den kompetens som leder till framgång för individen i sin strävan mot ny karriär eller yrkesinriktning.

Vår metod är enhetlig och flexibel och anpassas efter individens förutsättningar, mål och behov i syfte att hitta ett nytt arbete och ta steg i karriären.

Verksamheten präglas av hög kvalitet, hög kundnöjdhet, hög personaltrivsel och tydliga värderingar.

- 9 av 10 rekommenderar oss
- Kundnöjdhet 4,5 på en 5-gradig skala