Work for life

Att ha ett arbete är för många en självklarhet och upplevs kanske även som en rättighet. Men många står idag utanför arbetsmarknaden vilket på ett individuellt plan leder till en känsla av utanförskap, ensamhet och svag tro på den egna förmågan.

Work for life

Detta vill vi på JENSEN work ändra på. Vi tror på en arbetsmarknad för alla, att alla har något att bidra med och att genom delaktighet och öppenhet skapar vi ett kraftfullt samhälle.

Det finns mycket att göra när det gäller hållbarhet och socialt ansvarstagande. Det bästa av allt är att det inte behöver vara så svårt!

Är du arbetsgivare och vill vara en del av att göra vårt samhälle lite starkare genom att hjälpa människor som idag inte har ett arbete att komma tillbaka in på arbetsmarknaden, kontakta oss idag!

Som arbetsgivare kan du t ex bidra med:

  • Anställning
  • Praktikplats
  • Språkpraktikplats
  • Mentorskap
  • Rekryteringsträff
  • Intervjuträning
  • Föreläsningar